RIIHESTÄ OIKEUDENMUKAISUUTTA, TYÖLLISYYTTÄ JA TURVALLISUUTTA

Pääministeri Sipilän hallituksen puoliväliriihessä edistettiin oikeudenmukaisuutta, työllisyyttä ja turvallisuutta. Pieni- ja keskituloisten perheiden toimeentuloa parannetaan alentamalla heidän päivähoitomaksujaan n.70 milj. €:lla. 6700 perhettä vapautuu kokonaan maksuista. Keskustan pitkäaikainen tavoite opiskelijoiden 75 €:n huoltajakorotuksesta toteutui kehysriihessä. Nuorten syrjäytymiseen panostetaan 45 milj. € turvaamaan peruskoulun tasa-arvoa, matalan kynnyksen palveluja nuorille sekä ehkäisemään opintojen keskeyttämistä. Professori Saaren työryhmä selvittää pienituloisten toimeentuloon aikaisemmin tehtyjen leikkausten oikeudenmukaisuutta. Näihin palataan syksyllä, kun työryhmä luovuttaa selvityksensä. Työttömyysturvaa aktivoidaan, palkkatukea kohdistetaan enemmän yrityksille ja lyhytkestoisen työn vastaanottamista helpotetaan. Työttömän oikeutta 4 kk toimia yrittäjänä työttömyysturvaa nauttien on myös valmistelussa. Nollatuntisopimuksesta tulee säädöksiä.

 Ammatillisen koulutuksen 190 milj€:n säästöt ovat alalle kova haaste varsinkin kun ensin viedään rahat ja sen jälkeen vasta tulee reformi. Kehysriihessä tuli Keskustan vaatimuksesta 15 milj. € helpottamaan tämän reformin toteutusta. Uudistuksen tavoitteet ovat hyvät; nopeuttaa opiskelijan polkua työelämään, uudistaa tutkinnot työelämän tarpeita vastaaviksi, enemmän opiskelua työpaikoilla ja koulutukseen voi hakeutua jatkuvasti.

Koulutusleikkaukset ovat vähentäneet merkittävästi lähiopetusta. Poistuneiden opetustuntien tilalle on löydyttävä järkevää käyttöä, jotta opiskeluaikaa ei hukata koko ajan.

Maailma on yhä turvattomampi paikka. Terrorismi ja ääriliikkeet ovat tosiasia. Siksi kehysriihessä lisättiin 98 mmilj€ turvallisuusmäärärahoihin. Suomen on kyettävä jatkossakin kaikissa oloissa puolustamaan maataan ja sen itsenäisyyttä kuten tekivät sotaveteraanimme aikanaan. Heille kuuluu  syvä kunnioitus ja kiitos suurista uhrauksista.

 Vappu on ylioppilaiden ja työväen juhla. Tätä vappua vietetään nousevan talouskasvun ja paranevan työllisyyden oloissa. Työ on kaikkein tärkeintä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisyä. Työväenliikkeen tehtävänä on aina ollut puolustaa työtä tekevien etuja mutta myös heidän työpaikkojaan. Mihin ovat hukanneet aatteensa ne työväenliikkeen valtuutetut, jotka eivät puolusta lakkautusuhan alla olevia sairaalamme  työpaikkoja ja lähipalveluja? Heikompiosaiset saavat teiltä kylmää kyytiä, kun ajatte heidät hakemaan palvelunsa keskussairaaloista! Teette samalla lisää työttömiä seudulle!

 Hämeenlinna ja Riihimäki eivät puoltaneet Forssaan edes pysyvää perusterveydenhuollon päivystystä! Tästä asenteesta seuraa suoraan se, että Forssan seudun  SOTE-palvelut ajetaan Riihimäen malliin. Tammelan, Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän terveysasemat pistetään kiinni kuten on tehty Lopella ja Hausjärvellä! Riihimäen seutu ajaa palvelujen yhdenvertaistamista. OMA HÄMEEN väliaikaishallinnossa Forssan seudulta leikattiin äänivalta 1 ääneen! Hämeenlinnalla on 3 ja Riihimäellä 2. Valmistelun lähtökohdaksi olisi pitänyt ottaa yhdessä sopimalla maakunnan rakentaminen, jolloin Forssan seudullakin voitaisiin turvata Yhteisyritysmallilla korkeatasoisten nykyisten erikoissairaanhoidon palvelujen jatko.

Kategoriat: Oletuskategoria

Vastaa