Kuntien voitava tuottaa sote-palveluja

Eduskunnan perustuslakivaliokunta laati kesäkuussa erittäin perusteellisen ja selkeän lausunnon hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista koskevien esitysten perustuslaillisista muutostarpeista. Valiokunta teki tiekartan lakiesitysten korjaamiseksi.

Hallituksen on tarkkaan noudatettava perustuslakivaliokunnan linjauksia jatkovalmistelussa.

Sote-järjestämislakiesityksen 22 §:ssä kielletään täydellisesti kuntien ja kuntayhtymien tai tytäryhteisöjen oikeus tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja. Tällainen totaalikielto rajoittaa valiokunnan mielestä perustuslailla suojattua kunnallista itsehallintoa. Siksi tämä pykälä on arvioitava vielä uudelleen.

Joutuu kysymään, miksi kaikki muut, paitsi kunnat, saavat perustaa alan yrityksen ja tuottaa sote-palveluja? Tätä logiikkaa on mahdoton ymmärtää, muuta kuin sitä taustaa vasten, että halutaan vahvistaa maakunnan valtaa. Se ei kuitenkaan anna oikeutta sivuuttaa perustuslain vaatimuksia.

Vaadinkin hallitusta vielä kerran perusteellisesti arvioimaan kuntien ja kuntayhtymien mukaan ottamisen palvelutuotantoon. Miksi nyt ollaan ajamassa alas sellaistakin, mikä ei ole rikki?

Perustuslakivaliokunnan yksi keskeisimmistä huomautuksen perusteista on kansalaisten yhdenvertaisuuden toteutuminen palvelujen saatavuudessa. Tätäkin taustaa vasten kuntien ja kuntayhtymien mukanaolo palvelutuotannossa turvaisi kansalaisten yhdenvertaisia oikeuksia nyt ehdotettua paremmin.

Kuntien tehtävistä 57 prosenttia siirtyy maakuntien järjestämisvastuulle. Kuntien olemassaololle näin mittava tehtävien siirto on suuri uhka varsinkin maaseutukuntien osalta. Keskustako, ikiaikainen kuntapuolue, nyt ajaa maaseutukunnat alas?

Kategoriat: Oletuskategoria

Vastaa